BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN

Количка

0 артикула

Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ за пазаруване по електронен път от Интернет страницата www.margicrystal.bg на „Марги Кристал” ЕООД.

  

1.Предмет на Общите условия

Настоящият документ съдържа Общите условия, съгласно които фирма „Марги Кристал” ЕООД, със седалище : гр. София, ул."Йордан Стубел” № 8, вписана в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 202532178, предоставя услуги и продукти на потребителите си чрез интернет магазина www.margicrystal.bg. Ползвателят изрично и безусловно се съгласява с настоящите общи условия за ползването на сайта и онлайн магазина.

 

2.Регистрация

Регистрацията е задължителна за пазаруване чрез онлайн магазина. Ползвателят е длъжен да попълни регистрационна форма, в която посочва коректни данни, необходими за издаването на фактура и протоколи за доставка, както и валиден адрес на постоянно установяване, телефонен номер и e-mail адрес.

 

3.Съгласие

С отбелязване в поле „Съгласен съм с Общите условия” клиентът извършва електронно изявление, с което декларира, че е запознат с настоящите Общи условия и ги приема.

 

4.Условия за поръчка на стоки

 

Поръчка

Доставката на стоки от  чрез онлайн магазина www.margicrystal.bg става след потвърдена регистрация на клиента и направена поръчка за доставка на стока. В поръчката клиентът посочва начин на плащане и телефонен номер за връзка.

 

Потвърждение и изпълнение на поръчки

Операторът на онлайн магазина www.margicrystal.bg задължително потвърждава по телефона всяка поръчка, направена от Клиента. "Марги Кристал" ЕООД си запазва правото да не изпълни поръчка, направена през интернет магазина онлайн магазина www.margicrystal.bg, ако попълнените данни на клиента не са валидни, или ако няма наличност от поръчаната стока. Операторът на онлайн магазина www.margicrystal.bg е задължен да уведомява клиента за това на предоставения телефон за връзка или e-mail.

 

Потвърждението на поръчката става в рамките на работния ден, ако поръчката е направена преди 17:00 часа, и на следващия работен ден, ако е направена след 17:00 часа. В случай, че поръчката е направена в неработен ден, потвърждението става на следващия работен ден.

 

Клиентът може да откаже или да промени поръчка преди нейното потвърждение от оператор. В случай на отказ от поръчка, ако клиентът е заплатил сума с кредитна или дебитна карта, тя се възстановява по сметката на клиента.

 

Клиентът заплаща стойността на поръчката по цените, посочени в поръчката. В случай, че продуктът не може да бъде доставен, операторът може да предложи алтернативен продукт със сходни характеристики и цена, който клиентът има право да приеме или да откаже.

 

 

5.Срок и цена на доставка

Срокът за доставяне на стоки, поръчани през интернет магазина онлайн магазина www.margicrystal.bg е два работни дни. Цената на доставка в рамките на Република България е 4,80 лв. за на стойност под 200 лв. + 1% от стойността на поръчката с ДДС и безплатна за поръчки на стойност над 200 лв. с ДДС.

 

В случай на забавяне на доставката, независимо от причините, операторът на онлайн магазина www.margicrystal.bg е длъжен да уведоми клиента за това и да посочи нова дата на доставка.

 

6.Условия и начини на плащане

 

Наложен платеж

 

При плащане с „наложен платеж” клиентът заплаща дължимата сума при доставка на стоките от куриера.

 

Банкова карта – от онлайн системата за картови разплащания

 

При плащане с банкова карта клиентът се прехвърля към системата за онлайн картови разплащания, където въвежда данните за своята банкова карта и извършва дължимото плащане.

Данните, които клиентът следва да попълни при плащане с банкова карта, са:

Данни за картата (номер, дата на валидност, 3-цифрен код за сигурност, име на картодържателя, адрес)

Данни за автентикация (За идентифицирането ви като картодържател, платежният сървър за електронна търговия на обслужващата ни банка поддържа схемите за автентикация на международните картови организации - Verified by VISA и MasterCard SecureCode. В случай, че сте регистрирани от вашата банка Издател в тези схеми за сигурност, на екрана ви ще се появи страница където трябва да въведете вашата автентикационна парола).

 

       

 

 

Допълнителна информация за чуждестранни клиенти

 

Валутата на плащанията с кредитна / дебитна карта е български левове (BGN). Всяка цена на продукт в този сайт, чиято валута е различна от български левове (BGN), трябва да се счита само за сведение. Ако валутата на картодържателя се различава от валутата на плащането, сумата на плащането ще бъде изчислена по съответния за деня валутен курс на организацията издала картата.

 

Максималната сума за плащане, допустима с едно плащане с карта е 5 000 лева.

 

Клиентите извън България също носят отговорност за всички вносни мита, квоти, разрешителни, ограничения продукт и други местни изисквания. Препоръчваме Ви да проверите най-новите, приложими изискванията на местното законодателство, преди да направите поръчка.

 

Валидиране на кредитна карта

 

Всички картодържатели на кредитна / дебитна карта са обект на проверка и оторизиране от издателя на картата. Ако издателят на Вашата карта откаже плащане, или по някаква причина не разреши плащане, Вие ще бъдете уведомен за това незабавно.

 

При проверка на искане за поръчани стоки или услуги, ние може да използваме Вашата информация за предотвратяването и разкриването на измами. Една от причините, поради които можем да разкрием Вашия адрес и пощенски код е да се провери IMRG сигнал или предупреждение за сигурност или друга схема за борба с измамите. По всяко време, когато разкриваме Вашата информация, тя ще остане защитена. Ако смятате, че Вашите данни не са верни, може да ги коригирате, съгласно нашата политика за защита на личните данни.

 

Защита на картовите данни

 

По време на процеса на проверка за автентичност, персоналът на магазина няма достъп до съдържанието на поверителни данни, които се обменят между картодържателя и банката, независимо от факта, че сделката се осъществява в интернет страницата на магазина.

 

За предотвратяване на измами,при плащания с карта Visa или MasterCard, ние прилагаме най-добрите практики, препоръчани от международните картови Организации:

 

Сигурността на картовите данни е защитена чрез SSL връзка между нашия сървър и сървъра на обслужващата банка, обработващ плащането.

Автентичността на Вашата карта се проверява чрез въвеждане на CVV код

 

 

7.Доставка на стока

Клиентът получава стоката от служител на куриерската компания, с която „Марги Кристал” ЕООД е сключила договор. При доставка на стоката клиентът подписва приемо-предавателен протокол, удостоверяващ получаването на стоката. Клиентът е длъжен да провери съдържанието на пратката и съответствието с поръчаната стока преди да попълни протокола и да заплати дължимата сума в случаите на „Наложен платеж”.

 

 

8.Връщане на стока

Клиентът има право да върне закупена от него стока от интернет магазина онлайн магазина www.margicrystal.bg в срок от седем работни дни от доставката. Стоката трябва да е в пълна окомплектовка, в оригиналната си опаковка, документация и в добър търговски вид. В този случай клиентът има право да получи обратно заплатената от него сума, в 30 дневен срок от получаването на стоката по банкова сметка, посочена от него.

В случай на връщане на стока и рекламация от страна на клиента, той е длъжен да се обади на телефоните за контакти  на „Марги Кристал”ЕООД .

Операторът посочва адреса, на който клиента да върне стоката. Връщането може да се осъществи само в работни дни между 10:00-18:00 ч. Разходите за доставка на върнатата стока са за сметка на клиента.

 

За целите на настоящите общи условия, „потребител” е всеки, който осъществява достъп чрез Интернет до Интернет страницата онлайн магазина www.margicrystal.bg. www.marcycrystal.bg е собственост на „Марги Кристал” ЕООД , представлявано от Милена Маринова; ЕИК:202532178 със седалище в град София и адрес на управление: гр. София, ул. "Йордан Стубел" 8

За контакт: office@margicrystal.bg,тел. +359 888 730 730 

 

 Със зареждане на www.margicrystal.bg  всеки един потребител приема и има задължение да спазва настоящите Общи условия за цялото време на ползване на страницата, от първоначалното зареждане до напускането на www.margicrystal.bg

 

Освен ако в тези общи условия изрично не е посочено друго, информацията, публикувана на www.margicrystal.bg, е собственост на „Марги Кристал” ЕООД. Забранено е копирането, предаването, разпространението и съхраняването на част или на цялото съдържание, публикувано на www.margicrystal.bg, без изричното писмено съгласие на „Марги Кристал” ЕООД. Потребителите имат право да разглеждат и да отпечатват извадки от www.margicrystal.bg, за своя лична употреба.

 

Посещението и разглеждането на www.margicrystal.bg, не изисква регистрация от потребителите. За ползване на определени услуги, предлагани на www.margicrystal.bg, може да се изисква регистрация. www.margicrystal.bg автоматично информира потребителите в какви случаи се изисква регистрация за ползване на услуги, предлагани на www.margicrystal.bg,.

 

Със зареждане на www.margicrystal.bg, потребителят се съгласява, че "Марги Кристал" ЕООД може да съхранява и обработва в лог-файловете на сървъра на www.margicrystal.bg данни за посещението му на сайта (IP адрес, cookies и т.н.), за да идентифицира потребителя и да удостовери началото на ползване на www.margicrystal.bg, съответно съгласието на потребителя с настоящите общи условия.

 

За да използва услугите на www.margicrystal.bg които изискват регистрация, потребителят е длъжен предварително да се регистрира, като попълни съответната електронна форма за регистрация, достъпна в реално време (on-line) в Интернет на страницата на www.margicrystal.bg,. При попълване заявлението за регистрация в www.margicrystal.bg, потребителят се задължава да предостави данни относно самоличността или другите изискуеми от електронната форма на www.margicrystal.bg данни.

 

„Марги Кристал” ООД събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

Потребителят изрично се съгласява, че www.margicrystal.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.margicrystal.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на www.margicrystal.bg. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.margicrystal.bg(доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от www.margicrystal.bg.

 

www.margicrystal.bgсъбира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.margicrystal.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на www.margicrystal.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 

С приемане на настоящите общи условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на електронен адрес: office@margicrystal.bg.

 

Цените на стоките и услугите, описани на www.margicrystal.bg, са с ДДС. www.margicrystal.bg си запазва правото по всяко време да променя цените без предварително уведомление, както и да коригира сгрешени технически и други параметри на стоките. Възможни са печатни грешки, разлики в цветовото представяне на продуктите, както и промяна на техния дизайн.

 

 "Марги Кристал" ЕООД не носи отговорност за преки или косвени вреди, претърпяни от потребителите, в резултат от ползването или невъзможността за ползване на www.margicrystal.bg или свързаните и предоставяни чрез www.margicrystal.bg услуги.

 

Имената на продукти или дружества, упоменати в съдържанието на www.margicrystal.bg, може да са запазени търговски марки или търговски имена на съответните им собственици. Достъпът на потребителите до www.margicrystal.bg по никакъв начин не следва да се възприема от потребителите като предоставяне на лиценз или право за ползване на която и да е марка.

 

www.margicrystal.bg може да съдържа връзки към Интернет страници, които са собственост или се оперират от трети лица. При зареждане на такива Интернет страници чрез www.margicrystal.bg, потребителят се съгласява и приема, че "Марги Кристал" ЕООД не упражнява контрол върху съдържанието на тези страници и не носи отговорност за информация, създадена или публикувана в тях. Наличието на препратка към Интернет страници на трети лица в www.margicrystal.bg по никакъв начин не означава, че "Марги Кристал" ЕООД одобрява съдържанието им или предлаганите чрез тях продукти и услуги. Потребителите се възползват от препратките на www.margicrystal.bg към Интернет страници на трети лица изцяло на своя отговорност и риск. 

 

"Марги Кристал" ЕООД има право по всяко време да променя съдържанието на www.margicrystal.bg и настоящите общи условия за ползването му, без да има задължение за предварително уведомяване на потребителите за промените. Изменените общи условия за ползване на www.margicrystal.bg се публикуват на www.margicrystal.bg и са достъпни за всички потребители.

 

Публикуване на коментари и участие във форуми на www.margicrystal.bg

www.margicrystal.bg може да предостави на потребителите възможността да публикуват коментари за продуктите и услугите на "Марги Кристал" ЕООД и съдържанието на www.margicrystal.bg. За публикуване на коментари на www.margicrystal.bg може да изисква регистрация на потребителите.

 

Потребителите на www.margicrystal.bg се задължават да не публикуват коментари или мнения с порнографско или нецензурно съдържание, такива, подтикващи към насилие, етническа или религиозна нетърпимост, уронващи престижа на "Марги Кристал"  ЕООД   или трети лица, или с каквото и да било друго съдържание, което нарушава законите на Република България. "Марги Кристал" ЕООД  има право да цензурира коментари и мнения, публикувани на www.margicrystal.bg в нарушение на правилата по предходното изречение.

 

"Марги Кристал" ЕООД  не носи отговорност за съдържанието, истинността и произхода на коментарите публикувани на www.margicrystal.bg.

 

"Марги Кристал" ЕООД  има право да уведомява съответните органи или институции и да предоставя информация за автори на коментари или мнения, които нарушават българското законодателство.

 

С публикуването на коментар или мнение на www.margicrystal.bg, потребителят потвърждава, че е запознат с тези условия, че ги приема и се задължава да ги спазва.