BGN
  • USD
  • EUR
  • BGN

Количка

0 артикула

Политика за личните данни
http://s1.vivre.eu/assets/images/gdpr.png Нашият онлайн магазин е 100% съобразен с GDPR


От 25-ти май 2018 г. влиза в сила Регламент ЕС 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработката на личните данни и свободното движение на такива данни. Тъй като събираме Вашите лични данни, искаме да Ви информираме за какви цели ще ги използваме и кои са правата, които притежавате съгласно Регламента. 

Кой обработва Вашите лични данни 

Съгласно Регламента (наречен по нататък GDPR), оператори на лични данни: 

• 

Компания „Марги Кристал” ЕООД, българско юридическо лице, със седалище в България, ул. Йордан Стубел №. 8 ЕИК: 202532178 

• 


Кои са обработваните лични данни 

Вашите лични данни, които събираме и обработваме са: име и фамилия, адрес (пощенски адрес за доставка), e-mail адрес, телефонен номер, кодове за идентификация на клиент/онлайн идентификатор, данни за фактуриране (при финализиране на поръчка), банкова информация (при връщане на стока/плащане при доставка), IP адрес. Тези данни са събирани или са били събрани във връзка с минали или текущи търговски отношения и за които сте изразили своето съгласие съгласно действащото законодателство! Ние полагаме всички усилия да запазим тези данни в пълна безопасност и да ги използваме за позволените ни от закона и Вас цели. По всяко време можете да си промените решението и да поискате от нас да изтрием данните Ви от базата данни, вследствие на оттегляне на първоначално даденото съгласие. Имате възможност да заявите своя отказ с бутон „Забрави Личните ми данни" или писмена молба, адресирана и изпратена на e-mail адрес: info@margicrystal.bg. 

За какви цели се обработват личните данни 

Обработваме Вашите лични данни за законови цели, каквато е тази за извършване на търговски дейности (за продажба/покупка чрез онлайн магазина www.margicrystal.bg и чрез подаване на поръчки в онлайн профила, създаден от Вас или в процеса на създаване) или за маркетингова и статистическа цел (като изпращаме към Вас персонализираните ни търговски съобщения, каквито са: информации относно съществуващи промоционални кампании, онлайн презентации на продукти и новини в зависимост от историята на Вашето сърфиране, предаване на новини за продуктите на компанията). 

Съгласно разпоредбите на законодателство на национално ниво (Lg. 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016 (GDPR) имаме задължението да управляваме Вашите лични данни безопасно и само за определените цели. 

Каква е причината за обработка на тези данни 

Основанието, поради което събираме и управляваме Вашите лични данни първо е Вашето съгласие, предоставено при създаването на онлайн профила и неговото потвърждение, чрез желанието да станете клиент или член на общността MARGI CRYSTAL TM. В същото време, причината е законна и/или договорна и се основава на търговските взаимоотношения, възникнали между Вас и компания MARGI CRYSTAL TM, чрез правене на поръчка и извършване на плащане на поръчаните продукти, чрез извършване на връщане на несъответстващи и/или отхвърлени продукти и др., но и легитимно основание, необходимо и неразривно за осъществяването на търговските и икономически дейности на компания MARGI CRYSTAL TM, както е предвидено в Регламента. 

За колко време са събирани личните данни 

Личните данни събрани от MARGI CRYSTAL TM ще бъдат обработени за достигане на търговската цел, специфична за развитието на търговската дейност: 

✓ 

По време на срока на изпълнение на договора/изпълнението на поръчката/търговското отношение; 

✓ 

след приключването на търговското отношение/приключване на договора, за период от 6 години; 

✓ 

след изтичането на 6-годишния период, в случай че запазването на събраните лични данни е нужно в съответствие с приложимото законодателство, без да се превишава максималната продължителност; 

Периодът, в продължение на който обработваме/преработваме Вашите лични данни с цел маркетинг & статистика, въз основа на Вашето валидно съгласие, започва от съгласието и завършва при оттеглянето му.

По всяко време можете да получите подробна информация от нашия сайт в секция Политика за Обработка на Лични Данни налична от 25-ти май 2018 г.. 

Права относно обработката на личните данни и правото на петиция или жалба 

Според Регламента, в качеството си на клиент на MARGI CRYSTAL TM, имате 8 права, които се отнасят до: 

• 

правото да сте информиран за Личните Данни, които ние обработваме; 

• 

правото на достъп до личните данни обработени/управлявани; 

• 

правото на промяна на обработените и/или управлявани данни; 

• 

правото за изтриване на обработените данни тогава, когато те вече не са нужни, или съгласието е било оттеглено, или е била направена незаконна обработка и др; 

• 

правото за ограничаване на личните данни; 

• 

правото да не се оценява чрез автоматично профилиране; 

• 

правото на пренасяне на данните към друг Оператор; 

• 

правото на възражение и избирателния индивидуален автоматизиран процес, който включва правото да се противопоставите на преработката на личните данни. 

За упражняването на горепосочените права, в качество си на клиент на компания MARGI CRYSTAL TM, имате право да подадете писмена молба, адресирана и изпратена на адрес info@margicrystal.bg, чрез която можете да упражнявате правото на законова намеса, по отношение на: 

⇒ 

поправката, актуализацията, блокирането или изтриването на данните, чиято обработка не отговаря на националното законодателство (Закон 677/2001) и на Регламент ЕС 679/2016, можейки да бъдат упражнявани за всички горепосочени действия, особено когато данните са непълни или неточни; 

⇒ 

анонимността на личните данни; 

⇒ 

уведомяването на трети лица, на които са им били представени/разкрити данните с условието, че това уведомяване да не предполага усилие, което не е пропорционално спрямо легитимния интерес, който може да бъде засегнат; 

⇒ 

прекратяването на преработка на Вашите лични данни доколкото това е възможно за целите на обработката. В качество си на Оператор Ви информираме, че ще прекратим незабавно обработката на личните данни, ако целта, поради която сме ги събирали е прекратена. 

Лични данни, предоставени на други получатели 

За да можем да предложим по-конкурентни услуги и продукти, за доставката на поръчките, които са направени, за изпълняването на законовите задължения, които поема Компания MARGI CRYSTAL TM или за други законови цели, е възможно да предоставим Вашите лични данни на публични власти, съдебни органи, нотариати, партньори и/или външни доставчици, упълномощени лица, към които сме предоставили определени услуги и други категории на получатели, от България или извън страната или Европейския съюз/Европейското икономическо пространство, като естествено предлагаме адекватни гаранции за защита на Вашите данни (като например стандартните договорни клаузи, съществуването на задължителни корпоративни правила и др.) 


„Марги Кристал” ЕООД чрез онлайн магазина www.margicrystal.bg събира и обработва лични данни при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

www.margicrystal.bg събира и използва информация от потребителите, представляваща лични данни, за да идентифицира потребностите и интересите на потребителя, за да осигури качествено и персонализирано обслужване, за да предоставя информация за продукти и услуги, включително персонализирани промоционални оферти и за да помага на потребителите при ползването на www.margicrystal.bg и предоставяните услуги и поддръжка, за статистически цели и т.н. Информацията се съхранява в базата данни на www.margicrystal.bg, при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни.

 Потребителят изрично се съгласява, че www.margicrystal.bg има право да събира и използва информация във връзка с регистрация за ползване на услугите на www.margicrystal.bg. Информацията, чрез която лицето може да бъде идентифицирано, може да включва име, фамилия, дата на раждане, пол, както и всяка друга информация, която лицето предоставя доброволно при регистрацията на www.margicrystal.bg. Информацията включва и всяка друга, която потребителят въвежда, използва или предоставя при заявяване, получаване или използване на стоки и услуги чрез www.margicrystal.bg(доколкото е приложимо), участие в промоции, томболи и състезания, попълване на анкетни карти, въпросници, формуляри и други. Потребителят може да поиска по всяко време достъп до, коригиране или заличаване на регистрацията и прилежащата към нея информация от www.margicrystal.bg.

  С приемане на Общите условия Потребителят се съгласява с обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването на личните му данни за целите на директния маркетинг, включително срещу получаването на промоционални оферти и реклами на продукти и услуги, като изпрати писмено съобщение на e-mail адрес: info@margicrystal.bg.